UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

W12 Loop Z Trąbek do Kleszczewa
Trip distance: 21.8 km
Trail duration: 2:00
Categories
distance (km) altitude m a.s.l.