UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Patrizio Restaurant and pizzeria w Bąkowie

It is a place where you can rest and have a quiet meal e.g. dinner or pizza with friends. The facility is located in the municipality of Kolbudy.

Neighborhoods

Arrow left
Arrow right