UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Stara Kuźnia Pizzeria in Kolbudy

The restaurant, located in the old forge building. An opportunity to stop and taste the local dishes. The object is located in the community of Kolbudy.

Neighborhoods

Arrow left
Arrow right