UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Stara Grusza w Krzywym Kole

Niesamowite, blisko 100 letnie drzewo. Daje bardzo przyjemny cień latem. Pod rozłożystą gruszą są ławeczki na których można odpocząć. Kto tam przystanie zrozumie, na czym polega idea wczasów pod gruszą.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right