UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Ruiny XIV- wiecznego kościoła w Steblewie

Z kart historii wyczytać można, że Steblewo to XIV-wieczna wieś ściśle związana ze średniowiecznym traktem handlowym z Gdańska do Elbląga, która po raz pierwszy wzmiankowana była w 1305r. jako darowizna króla polskiego Wacława II na rzecz Zakonu Krzyżackiego. Obecnie miejscowość ta słynie z ruin kościoła z XIV-XV w. Od II połowy XVI do 1945 r. świątynia była świątynią ewangelicką z prawem patronatu miasta Gdańska. Częściowo zniszczona przez Szwedów w I poł XVII w.., odbudowana została za pieniądze Gdańszczan. Przez kolejne stulecia, ze względu na związaną z nim legendę o pastorowej - zielarce oskarżonej o czary oraz urokliwą formę i otoczenie, stanowiła częsty temat prac malarskich i widokówek. W roku 1945 spalona przez Armię Czerwoną w czasie walk lub już po przejściu frontu. Zachowały się mury zewnętrzne oraz część masywnej wieży frontowej. Wokół kościoła znajdują sie pozostałości zabytkowego cmentarza przykościelnego ze stellami nagrobnymi z XVIII i XIX wieku i pobliską kaplicą grobową z 1854 r. z grobowcem rodziny Wessel, pełniącą obecnie funkcję lapidarium. Obiekt znajduje się w gminie Suchy Dąb. 

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right