UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Wiata i miejsce rekreacji Giemlice 2

Wiata, w której można się schronić i miejsce rekreacji z placem zabaw dla dzieci.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right