UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

XVII-wieczny kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich

Kościół w swej najstarszej części (prezbiterium) pochodzi z ok. 1340 roku, a więc z czasów lokacyjnych, posiada ceglany, trójnawowy korpus z wieżą frontową. Został przebudowany w XVII wieku na pseudobazylikę, a po 1945 odbudowany ze zniszczeń wojennych. Drewniana dzwonnica pochodzi z XVIII w. dzwon z II poł . XVII w. z zabytkowego wyposażenia na uwagę zasługuje pięknie odrestaurowany, barokowy ołtarz główny z XVII w, ambona z przełomu XVII iXVIII w. oraz chrzcielnica z XVIII w, Zabytkowymi są także konfesjonał i renesansowy chór muzyczny z XVII w. Zainteresowanie budzi też prastara, granitowa kropielnica, pochodząca prawdopodobnie z XIV w. Wśród innych zabytków wymienić warto dzwon z 1517 roku, jeden z najstarszych na tym terenie. Dokładny opis na stronie parafii w zakładce Historia Kościoła. Obiekt znajduje się w gminie Cedry Wielkie

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right