UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

XIV- wieczny Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowych

O kościele w miejscowości Trutnowy powiedzieć można jedno: Wzniesiony w XIV wieku obiekt przetrwał do czasów obecnych w prawie nie zmienionej formie. Niewielkie przebudowy miały jedynie miejsce w XIXw. Zbudowany jest z cegły z charakterystyczną podmurówką z ciosanych kamieni. W światyni, nad wejściem do prezbiterium, znajduje się kamienny kartusz z herbem Gdańska i datą 1687. Na wschodniej ścianie została umieszczona tablica upamiętniająca powódź jaka miała miejsce w 1829r. Wówczas woda sięgała wysokości 1,5m. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na ołtarz główny pochodzący z końca XVIIw. oraz ambonę i chrzcielnicę z wieku XVIII, a ponadto barokowe stalle, chór muzyczny i konfesjonał. Obiekt znajduje się w gminie Cedry Wielkie. 

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right