UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Shelter and recreation area Giemlice 2

A shelter and recreation area with a playground for children.

Neighborhoods

Arrow left
Arrow right