UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Rezerwat Przyrody Dolina Kłodawy

Jest to stosunkowo młody rezerwat utworzony w 1999 roku. Zajmuje powierzchnię 10,36 ha, jego otulina zaś liczy 14,85 ha[2]. Obszar chroniony to długi na 1,6 km odcinek przełomu Kłodawy przez wzgórza morenowe wraz z łęgiem jesionowo-olszowym porastającym dno doliny oraz fragmentami lasu grądowego porastającym jej zbocza. Ochronie podlega głównie rzadka roślinność leśna. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 216 gatunków roślin naczyniowych.  Obiekt znajduje się w gminie Trąbki Wielkie. 

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right