UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Wzgórze Nadziei w Ulkowych

Wzgórze Nadziei, to najwyższe wzniesienie w gminie Pszczółki - 100m n.p.m.. Na szczyt wzgórza wiedzie droga krzyżowa, a na drodze znajdują się liczne głazy.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right