UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Zespół parkowo-pałacowy Lapidarium w Żelisławkach

Powstanie obiektu datowane jest na XVI-XVII wiek. Obejmuje on ciekawe zbiory kamieni, głównie nagrobnych i granicznych.  W centrum wsi znajduje się imponujący, zabytkowy obiekt – pałac z XVI-XVIII wieku, otoczony przepięknym parkiem.  Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1292 r., kiedy nadana została rycerzowi Żelisławowi za zasługi wojenne. W latach 1773-1918 Żelisławki podlegały administracji zaboru pruskiego, a w 1919 r. znalazły się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. 1 września 1939 zostały włączone do III Rzeszy. Wiosną 1945 roku Żelisławki znalazły się ponownie w Polsce. Obiekt znajduje się w gminie Pszczółki. 

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right