UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Kościół pw. Świętego Wawrzyńca w Różynach

Pierwszy kościół w Różynach powstał w połowie XIV wieku. Obecny kościół pw. Świętego Wawrzyńca pochodzi z XVIII w. Zbudowany został na fundamentach gotyckich w miejscu zrujnowanego kościoła drewnianego. Jest to budowla jednonawowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, które przykrywa drewniany strop z ażurowymi wspornikami pod belkami. Zachowało się barokowe wyposażenie wnętrza, w tym: obraz Ukrzyżowania w ołtarzu głównym, rokokowa chrzcielnica, ambona, dwa ołtarze pochodzące prawdopodobnie z katedry oliwskiej – ołtarz boczny Św. Bernarda z 1720 r. i ołtarz szafkowy z 1800 r., srebrny relikwiarz z relikwiami Św. Wawrzyńca z XVIII wieku oraz jedyne zachowane organy znanego oliwskiego organomistrza Friedricha Rudolfa Dalitza z 1787 roku. W ołtarzu przy południowej ścianie znajduje się obraz przedstawiający opactwo oliwskie ze Św. Bernardem z datą 1746, fundacji Iwo Rowedera. W murze kościelnym zachowała się kula armatnia z czasów kampanii napoleońskiej w 1807 r.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right