UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

XVIII- wieczny Kościół pw.Św. Mikołaja w Czapielsku

Kościół pw.Św. Mikołaja położony na wzgórzu, otoczony starymi drzewami i grzebalnym cmentarzem, zbudowany został w końcu XVIII wieku w miejscu kościoła drewnianego z XV w. W 1847 r. został gruntowanie odrestaurowany. Kościół w konstrukcji szkieletowej, o prostokątnym i skośnym układzie belek, wypełnionej murem ceglanym, na niskiej podmurówce z kamieni polnych. Salowy, pięcioosiowy, na planie wydłużonego prostokąta, z niewydzielonym prezbiterium, za którym na całą szerokość korpusu znajduje się, wydzielona, wyżej posadowiona, zakrystia. Wnętrze nakryte stropem z desek. Chór muzyczny drewniany, wsparty na sfazowanych słupach, pod nim kruchta szerokości nawy. Ołtarz główny późnobarkowy z XVIII wieku. W ołtarzu rzeźba barokowa św. Barbary - z ok. XVIII w. oraz siedzący anioł na profilowanym gzymsie (pierwotnie przerwany przyczółek dużego ołtarza). W polu środkowym obraz Św. Mikołaja z XVIII wieku; antependium kurdybanowe rokokowe z . XVIII w. Ołtarz boczny przy ścianie południowej manierystyczny z XVIII w., konserwowany w 1959 r., jednokondygnacyjny z predellą, w predelli obraz Św. Rodziny przy wieczerzy malowany na desce, datowany na 1637 r. Chrzcielnica drewniana z misą cynową, barokowa z XVIII w. Kropielnica granitowa, średniowieczna. Konfesjonał barkowy z XVII w. Na uwagę zasługuje Obraz Św. Marii Magdaleny malowany na desce, barokowy z XVII/XVIII w. Kartusz z dekalogiem, późnobarkowy z końca XVIII w., drewniany. Monstrancja rokokowa z 2 poł. XVIII w., wykonana zapewne przez Karola Ludwika Meyera, Krzyże ołtarzowe - cynowe: 1 - barkowy z datą 1714, na trójdzielnej wolutowej stopie, z napisem dotyczącym fundacji Jerzego Brandta; 2 - eklektyczny z XIX w. sygnowany th. Etzold Gdańsk. Sześć lichtarzy cynowych, barkowych z XVIII w., na trójdzielnych wolutowych stopach. Przy kościele znajduje się, od południa, kamienne popiersie św. Ignacego Loyoli na granitowym cokole, barokowe z XVIII w.  Obiekt znajduje się w gminie Kolbudy. 

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right