UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Park sportowo-rekreacyjny Kolbudy

Miejsce spędzania czasu wolnego w Kolbudach. Znajduje się tam mnóstwo alejek, zagospodarowana zieleń, siłownia na wolnym powietrzu i sporo różnych ciekawych urządzeń dla najmodszych.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right