UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

XIV- wieczny Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej w Lublewie

Centralnym punktem wsi, która miała charakter ulicówki dwudrożnej jest stary i zabytkowy kościół parafialny. Obecnie występuje on pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, dawne wezwanie jest nieznane. Początki chrześcijaństwa w Lublewie datują się na działalność misyjną Św. Wojciecha, czyli na rok 997. Kościół wzniesiony został w drugiej połowie XIV wieku, z tego czasu pochodzą mury (a właściwie zrąb) prezbiterium. Pierwotna parafia erygowana została w 1349 roku, jednak prawdopodobnie już wówczas istniał kościół, gdyż historycy wskazują, że kościół w Lublewie był kościołem filialnym parafii pw. św. Wojciecha w Gdańsku. W 1413 r. wzmiankowany jest proboszcz parafii lublewskiej „Plebanus Jordanus”. W 1433 kościół zostaje zniszczony i wkrótce po tym odbudowany. W 1454 r. kościół uzyskuje prawo patronatu miasta Gdańska. Od 1562 kościół przechodzi w ręce protestantów i staje się zborem protestanckim do 1945 roku, czyli do końca II Wojny Światowej. W 1657 – 58 dobudowana zostaje nawa, a w 1680 r. kaplica. W 1683 r. wybucha pożar, który niszczy kościół, plebanię i okoliczne zabudowania. Kościół niewątpliwie należy odwiedzić i zobaczyć. Wrażenie robi drewniany strop, przepiękny barokowy ołtarz, chrzcielnica z 1630 roku, ale także otoczenie kościoła wraz z dzwonnicą. Z dokładnym opisem można zapoznać się na stronach parafii. Obiekt znajduje się w gminie Kolbudy.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right