UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Elektrownia Bielkowo

Zabytek architektury hydrotechnicznej. Zbudowana w 1925 roku jako czwarta i największa z elektrowni na rzece Radunia. Inwestorem przedsięwzięcia był Senat Wolnego Miasta Gdańska, który to na odcinku Raduni od Łapina do Straszyna, wybudował dwie elektrownie wodne, wykorzystując 58,6 m spadu. Bielkowo ruszyło w 1925 roku, mniejsze Łapino dwa lata później. Podczas wojny budynek uległ zniszczeniu, ponieważ stanowił obiekt wojskowy, m.in. w budynku wieży kompensacyjnej mieściło się stanowisko ogniowe. Jednak mimo tego, już 15 listopada 1945 roku elektrownia na nowo rozpoczęła pracę i działa do dzisiaj. Usytuowana jest na krawędzi wzgórza morenowego. Nieopodal można podziwiać głębokie koryto Raduni, które to miejsce przypomina górski strumień z wodospadem. Elektrownię można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 58 691 71 27. Elektrownia Bielkowo jest drugą z kolei elektrownią zwartej kaskady Raduni. Jest elektrownią derywacyjną, zbiornikową z dwoma zbiornikami o wyrównaniu pół dobowym. Przy projektowaniu elektrowni wykorzystano fakt, iż Radunia pomiędzy Kolbudami Górnymi, a odległym o 3,5 km Bielkowem zatacza pętlę. Długość pętli mierzona po korycie rzeki wynosi blisko 11 km, różnica poziomów blisko 50 m. Wystarczyło więc wykonać 3,5 km, by wykorzystać ten duży spad w jednym obiekcie. W ramach zespołu budynków technicznych elektrowni zaliczyć możemy budynek elektrowni, wieżę kompensacyjną i budynek zapory na jeziorze Bielkowskim. Obiekt znajduje się w gminie Kolbudy.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right