UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Dwór Artusa w Gdańsku

Dwór Artusa to jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku nieopodal historycznego portu nad rzeką Motławą. Dwór Artusa wzniosło Bractwo Św. Jerzego, które skupiało tzw. junkrów (rycerzy) pochodzących z bogatych rodzin niemieckich. Budynek powstał dzięki ich własnym staraniom oraz finansowaniu. W Dworze nie brakowało rozrywek, jak np. maskarady, gry zręcznościowe, koncerty, pokazy cyrkowe. W czasie świąt wszyscy zbierali się na uroczysty posiłek. Bractwo Św. Jerzego zawsze podkreślało swoją odrębność, krytycznie oceniając obyczaje pozostałych bywalców Dworu, tj. kupców i armatorów. W kupieckim mieście, jakim wówczas był Gdańsk, decydującą rolę odgrywała zawsze informacja. Dwór był wybornym miejscem jej wymiany. Tu podawano do wiadomości publicznej zarządzenia władz miejskich. Z czasem Dwór Artusa przejął rolę oficjalnego domu kupieckiego. 31 października1742 r. Rada podjęła decyzję o przekształceniu Dworu w giełdę. Kupiectwo zyskało niezwykle okazały gmach, Dwór zyskał nową funkcję, stając się ponownie centrum życia kupieckiego. Jednakże poza regularnymi sesjami giełdowymi życie w Wielkiej Hali przeplatało się z uroczystymi wizytami monarchów, znaczącymi wydarzeniami kulturalnymi i spotkaniami międzynarodowymi.

Miejsca w sąsiedztwie

Arrow left
Arrow right